098-1493523

500.00฿

Available in stock

ถ้าผู้ชายใช้จะทำให้นารีอุปถัมภ์ ได้รับการช่วยเหลือจากสตรี หากผู้หญิงใช้กลับต้องไปอุปถัมภ์ฝ่ายชาย การดูแลช่วยเหลือการเงิน ตลอดจนจำต้องเป็นฝ่ายยอมตามใจ ง้องอนเสียทุกเรื่อง ต้นร้ายปลายดี มีปัญญาดี ใฝ่รู้ ในช่วงต้นชีวิตต้องต่อสู้ฟันฝ่าด้วยลำแข้งของตนเองเหมือนไม่มีโชคช่วย ผู้ใหญ่อุปถัมภ์ก็จริงแต่ก็มักมีเหตุขัดแย้งกับผู้ใหญ่อยู่เสมอ แต่ท้ายที่สุดก็อภัยให้กัน ความรักมีการขัดแย้งกัน แต่ยอมให้กันได้ในที่สุด เป็นเลขเหมาะกับผู้ชาย หรือผู้หญิงโสด