065-2654451

8,000.00฿

Available in stock

ผลรวม 38

ปัญญาดี เฉลียวฉลาด เรียนอะไรเร็ว มองโลกในแง่ดี มีความโอบอ้อมอารี มีเมตตาชอบช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยาก รักธรรมชาติ รักศิลปะ รักความยุติธรรม เครดิตดีจึงมีผู้อยากมาคบค้าด้วยไม่ขาดสาย ผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำจุนเป็นที่โปรดปรานของผู้ใหญ่ ยศตำแหน่งดี ก้าวหน้า เข้าใจชีวิตรู้จักพอประมาณ ใช้สติในการดำเนินชีวิต มีความคิดสร้างสรรค์ในการหารายได้ ปรับตัวได้ดี เรียนอะไรเร็วเด่นด้านวิชาการมีความสามารถทางการศึกษา มีตำราหนังสือมาก เพราะใฝ่รู้ใฝ่เรียนและมีจิตใจหนักแน่น มีสมาธิแน่วแน่ มั่นคง มีบริวารดี มีคู่ครองความรักที่ดี เหมาะกับงานราชการ งานวิชาการ แพทย์ แม่บ้าน นักเรียน และคนที่ต้องการให้ใจเย็นมีสติ